menu
Afeer Winschoten
  • Garst 6
  • 9673 AE Winschoten
  • (0597) 453 666

Agenda bestuur

Agenda Algemeen Bestuur Afeer

Datum: 17 november 2021
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Digitaal via MS Teams
Voorzitter: Giny Luth

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vaststellen notulen d.d. 16 september 2021

4 Mededelingen

5 Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2021

6 Wijziging financiële verordening Afeer

7 Rondvraag

8 Sluiting

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren