Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

Agenda bestuur

Datum: donderdag 11 juli 2024
Tijd: 16.00 tot 17.00 uur
Locatie: Afeer, Winschoter Hogebrug 1, Blijham
Voorzitter: Giny Luth

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vaststellen notulen d.d. 8 mei 2024

4 Mededelingen

5 Vaststellen jaarrekening en accountantsverslag 2023

6 Vaststellen gewijzigde begroting 2024

7 Vaststellen begroting 2025

8 Rondvraag

9 Sluiting

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren