Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

Agenda bestuur

Datum: donderdag 28 maart
Tijd: 16.30 tot 17.00 uur
Locatie: Afeer, Winschoter Hogebrug 1, Blijham
Voorzitter: Giny Luth

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vaststellen notulen d.d. 2 november 2023

4 Mededelingen

5 Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2023

7 Rondvraag

8 Sluiting

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren