Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

Het wordt steeds duidelijker dat we ons erop moeten voorbereiden dat we voor langere tijd met de coronamaatregelen moeten gaan werken. Het kernteam corona van Afeer krijgt daarom advies van een denktank: de Taskforce Post Corona. Deze Taskforce Post Corona doet voorstellen aan het MT voor een veilige werkomgeving. Het MT neemt de beslissingen, waar nodig uiteraard in overleg met de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad is vertegenwoordigd in de Taskforce Post Corona.

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren