Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

Voor de gedetacheerden gelden de richtlijnen van de inlener. Als je in een groep gedetacheerd bent, ga naar je werkleider. Ben je individueel gedetacheerd, ga dan naar jouw contactpersoon bij het bedrijf waar je gedetacheerd bent of vraag je detacheringsconsulent.

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren