Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

Klachtenregeling

We vinden het oprecht erg vervelend als klanten niet tevreden zijn. Je klacht behandelen we daarom als volgt:

• Je krijgt uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht (ontvangstdatum), bericht van ontvangst van je klacht
• We reageren persoonlijk én specifiek
• Je klacht wordt gelezen en behandeld door een onafhankelijk medewerker
• Wanneer je klacht in behandeling wordt genomen, zullen we deze klacht binnen 21 dagen na ontvangstdatum afhandelen. Je ontvangt een gemotiveerd besluit op de klacht
• Klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen worden conform de klachtenregeling van Afeer behandeld
• Wanneer je van mening bent dat jouw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kun je hiervan een melding maken bij de opdrachtgever
• Om ervan te leren, registreren we alle klachten en bespreken deze regelmatig met onder andere de opdrachtgever, werkconsulenten, teamleiders en managers van Afeer. Hieruit volgen jaarlijks verbeteringen in ons aanbod
• Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Terugkoppeling naar bijvoorbeeld een werkconsulent, gebeurt altijd anoniem

Wil je een klacht indienen?

Klachtenformulier

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren