Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

Over Afeer

Afeer is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Mensen die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen worden door Afeer geholpen. Daarnaast organiseert Afeer dagelijks werk voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Afeer zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en is bruggenbouwer tussen overheid en bedrijfsleven.

Vacatures

Geïnteresseerd in werken bij Afeer? Wij hebben momenteel een vacature voor een functioneel beheerder M365. Zoek je wat anders? Een open sollicitatie sturen naar vacature@afeer.nl kan natuurlijk ook.

Waar komt Afeer vandaan?

Afeer is afgeleid van het Groningse woord affeer, dat staat voor ‘zakendoen’ en ‘baan’. Het woord ‘affeer’ wordt nog steeds gebruikt om het woord beroep mee aan te geven in Oost-Groningen. Het Franse woord affaire heeft dezelfde betekenis: beiden stammen af van het Latijnse ad facere, oftewel doen. Een hele toepasselijke naam voor ons, omdat we werkzoekenden graag aan een baan willen helpen en langs deze weg ook zakendoen met ondernemers! De plusjes uit ons logo staan voor de verschillende vormen van waarde die wij willen leveren. Aan werkgevers en werkzoekenden. Omdat wij geloven dat werk van waarde is.

medewerkster Afdeling Schoonmaken is aan het ramen lapen

Missie

Afeer ziet het als haar missie om een duurzame koppeling te maken tussen werkgevers en werkzoekenden. Er zijn mensen die werk zoeken, en er is werk dat mensen zoekt. Wij zorgen dat ze elkaar vinden. Door beide partijen goed te leren kennen en te weten wat ze willen, nodig hebben en kunnen maken wij uiteindelijk de juiste match. Zo maakt Afeer werk van waarde.

medewerkster Afdeling Schoonmaken bij schoonmaakkar met op de achtergrond kringloopwinkel van het Werklab Pekela

Participatiewet

Afeer is het werkbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Voor de uitvoering van de Participatiewet werken de 3 gemeenten samen in de vorm van een zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling, meestal afgekort tot GR. Om deze taak uit te voeren hebben de GR-gemeenten een Algemeen en een Dagelijks Bestuur gevormd. Het bestuur heeft op haar beurt weer een groot deel van haar taken gemandateerd aan de algemeen directeur.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Afeer

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door 5 leden uit Oldambt, 3 leden uit Pekela en 2 leden uit Westerwolde. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door 1 vertegenwoordiger uit elk van de 3 gemeenten. In 2024 vergadert het Algemeen Bestuur op 28 maart (aanvang 16.30 uur), 8 mei (aanvang 16.00 uur), 11 juli (aanvang 16.00 uur) en 31 oktober (aanvang 16.00 uur).

Benieuwd naar aanvullende informatie over Afeer, bekijk onze jaarrekening 2022, begroting 2024, financiële verordening 2023, controleverordening 2023 en de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 2023.

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Woo ingevoerd. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt dat je informatie kunt opvragen over (bijna) alles wat de overheid doet. Een Woo-verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke aangelegenheden. Sommige informatie mag niet openbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Ook bij Afeer kun je een Woo-verzoek indienen. Dat kan via de mail: woo@afeer.nl. Meer weten over de Woo? Kijk dan op rijksoverheid.nl.

Onze locaties

Afeer heeft locaties in Winschoten, Blijham, Vlagtwedde en Pekela.

Alle locaties
Winschoter Hogebrug 1 te Blijham

Winschoter Hogebrug 1, Blijham

Romijnweg 17 te Winschoten

Mr. A.J. Romijnweg 17, Winschoten

vooraanzicht Afeer Druk & Print

Afeer Druk & Print, Mr. A.J. Romijnweg 17 (ingang van Olmstraat)

Werklab Westerwolde te Vlagtwedde

Werklab Westerwolde. Spetsebrugweg 1B, Vlagtwedde

Werklab Pekela / De Aanpakkers

Werklab Pekela, Hendrik Hindersstraat 54, Oude Pekela

Management

Johan van Dam

Johan van Dam

algemeen directeur
Otto Albeda

Otto Albeda

manager bedrijfsvoering

Gerelateerde verhalen

Meer weten over Afeer

Wij zijn bereikbaar van 7.30 tot 16.30 uur (ma t/m do) en van 7.30 tot 15.00 uur (vr) via tel. (0597) 453 666.

contact

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren