Skip to content
menu
Afeer
  • (0597) 453 666

“Van iets kan iets komen”

Bé Nijenmanting voor het gebouw van De Boschpoort

Bé Nijenmanting, werkleider bij Afeer: “Ze zijn de gastheer en gastvrouw van De Boschpoort. Appie en Inge. Ze voelen zich verantwoordelijk en kennen alle ins and outs. Ze zijn onderdeel geworden van deze locatie, dat vind ik zo mooi.” 

“Eigenlijk hebben ze mij niet nodig, als zelfsturend team. Maar niet overal loopt het altijd zo soepel. Ik ben leidinggevende van een groep van veertig mensen. Zolang het goed gaat, hoef ik alleen maar te faciliteren. Maar als er iets is, moeten ze weten dat ze bij mij terecht kunnen. Ik ga over de planning en verlofaanvragen, ben aanspreekpunt en doe functionerings- en evaluatiegesprekken met medewerkers en bedrijven.”

Geen sw-bedrijf meer

“Voorheen waren we een sw-bedrijf, maar nu we een werkleerbedrijf zijn, zien en benaderen klanten ons als regulier bedrijf. We leiden mensen op voor een baan, dus verwachten ze kwaliteit. Die kwaliteit leveren we ook. Zo maken we bijvoorbeeld schoon bij de scholen die aangesloten zijn bij SOOOG en daar wordt ons werk steekproefsgewijs door een extern bedrijf gecontroleerd. Als je ziet met wat voor resultaat we dat halen, dan ben ik trots. Tegenover die resultaten staat op de SOOOG-locaties een bonus. Dit jaar haalden we het maximaal haalbare. Met het geld van de bonus belonen we de teams die daar schoonmaken. En dan denk ik: zie je, het is wel te doen.”

Zelf ook werkloos geweest

“Toen de recessie een paar jaar geleden toesloeg, moesten er mensen uit bij het bedrijf waar ik werkte. Ik was daar één van. Na twee maanden vond ik een nieuwe baan, maar na twee jaarcontracten zat ik weer thuis. Ik was 53 en heb honderdveertig sollicitatiebrieven verstuurd. Ik wilde zo graag mijn steentje bijdragen. Toen bij Afeer een functie als meewerkend voorman in de schoonmaak vrijkwam, dacht ik: al hang ik met mijn hoofd in de wc, ik wil graag weer aan het werk. Je werkt je hele leven en als je dat dan een poos niet doet, dan merk je dat geld niet eens zo belangrijk is. Ik miste de contacten.”

“Van iets kan iets komen, is mijn motto. Toen ik als voorman aan het werk ging, leerde ik de mensen en het bedrijf kennen. Achteraf was dat alleen maar heel goed. Tijdens het sollicitatiegesprek had ik aangegeven dat ik graag wilde doorstromen als de kans zich zou voordoen en na drie maanden was het zover. Een vacature voor werkleider opende en nu zijn we alweer 2,5 jaar verder. Daar ben ik zó blij mee. Ik leer nog iedere dag en vertel mijn verhaal vaak. Mensen die vanuit een uitkering bij ons komen en een opleiding volgen, krijgen een halfjaarcontract aangeboden om werkervaring op te doen. In het mooiste geval kunnen ze vanuit werk naar werk. Sommige mensen gaan er laks mee om. Het is best een uitdaging om ze dan te motiveren en gemotiveerd te houden. Met mijn verhaal hoop ik ze te inspireren. Het gaat allemaal niet vanzelf en met achterover leunen kom je niet ver. Geen dag is hetzelfde, maar met elkaar halen we resultaat.” 

Gerelateerde verhalen

Hoe kunnen we helpen?

Hoe kunnen we helpen?

Klik om gemarkeerde tekst te luisteren